Vad innebär Value-Type och Reference-Type i C# ?

En Value type exempelvis en integer(struct) innehåller själva värdet. I detta fallet ett numeriskt heltalsvärde.

En Reference type exempelvis en klass innehåller ett referensvärde till vart objektet är sparat i minnet.

Nedan ger jag lite exempel för att förtydliga:

class Program
  {
    
    static void Main(string[] args)
    {
      // Value type, struct
      int firstNumber = 10;

      // Reference type of class Car
      Car firstCar = new Car() { Name = "Volvo", NumberOfWheels = 4};

      // Endast värdet kopieras till secondNumber
      int secondNumber = firstNumber;

      // Referensvärdet för firstCar kopieras till secondCar.
      // Dom har nu en referens till samma objekt i minnet
      Car secondCar = firstCar;

      // Båda raderna under kommer skriva ut värdet 10.
      Console.WriteLine("firstnumber: {0}", firstNumber);
      Console.WriteLine("secondNumber: {0}", secondNumber);

      // Båda raderna under kommer skriva ut värdet 10.
      Console.WriteLine("firstCar.NumberOfWheels: {0}", firstCar.NumberOfWheels);
      Console.WriteLine("secondCar.NumberOfWheels: {0}", secondCar.NumberOfWheels);

      firstNumber = 20;
      firstCar.NumberOfWheels = 8;

      // Första raden kommer att skriva ut 20. Andra skriver ut 10.
      Console.WriteLine("firstnumber: {0}", firstNumber);
      Console.WriteLine("secondNumber: {0}", secondNumber);

      // Båda raderna under kommer skriva ut värdet 8.
      Console.WriteLine("firstCar.NumberOfWheels: {0}", firstCar.NumberOfWheels);
      Console.WriteLine("secondCar.NumberOfWheels: {0}", secondCar.NumberOfWheels);

      PassParameterTest(firstNumber, firstCar);

      // Första raden kommer att skriva ut 20. Andra skriver ut 10.
      Console.WriteLine("firstnumber: {0}", firstNumber);
      Console.WriteLine("secondNumber: {0}", secondNumber);

      // Båda raderna under kommer skriva ut värdet 16.
      Console.WriteLine("firstCar.NumberOfWheels: {0}", firstCar.NumberOfWheels);
      Console.WriteLine("secondCar.NumberOfWheels: {0}", secondCar.NumberOfWheels);

      firstCar = new Car() { Name = "Volvo", NumberOfWheels = 2 };

      // Först raden kommer att skriva ut 2. Andra kommer att skriva ut 16
      Console.WriteLine("firstCar.NumberOfWheels: {0}", firstCar.NumberOfWheels);
      Console.WriteLine("secondCar.NumberOfWheels: {0}", secondCar.NumberOfWheels);

    }

    public static void PassParameterTest(int number, Car car) 
    {
      number = 30;

      car.NumberOfWheels = 16;
    }
  }

  class Car
  {
    public string Name { get; set; }
    public int NumberOfWheels { get; set; }
  }

Varför får vi olika värden på NumberOfWheels på sista exemplet? För att vi instansierar ett nytt objekt och får tillbaka ett nytt referensvärde. Vilket i sin tur gör att firstCar pekar på ett annat objekt i minnet.